Conceptica s.r.o. Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 +420 777 865 290
Blog

Tomáš Hamr, Autor působí jako senior projektový manažer a CEO ve společnosti Conceptica s.r.o.

Od 1.10.2018 je na trhu pokračovatel podnikového systému Navision, který se jmenuje Microsoft Dynamics 365 Business Central. Oficiálně se pozicuje jako ERP systém pro malé a střední organizace se širokou škálou zaměření. Tento systém lze pořídit pro provoz na vlastní infrastruktuře (on premise) nebo v rámci Microsoft cloudu jako čistou službu. Ve všech případech je forma financování licence a provozu jen a pouze jako subscription, což je v podstatě pronájem, platba za službu.

Nesporné výhody, pro které se Navision neboli Microsoft Dynamics NAV stal jedním z nejoblíbenějších podnikových systémů ve světovém měřítku, zůstaly zachovány. Jde zejména o vlastnost velké vnitřní konzistence finančních dat, která umožňují přehledy a analýzy v reálném čase a dávají tak manažerům vždy správné a rychlé odpovědi. Velké prointegrování procesů a dat nákupu, skladů, prodeje a účetnictví v reálném čase bylo a je skutečně velkou předností Navision (Microsoft Dynamics NAV), dnes Microsft Dynamics 365 Business Central. Další důležitou vlastnosti, která zůstává zachována je možnost upravovat kód aplikace a rychle přizpůsobovat systém potřebám zákazníka. Flexibilita Navision (Microsoft Dynamics NAV) byla pověstná a zůstává zachována. Dnes, s ohledem na uplatnění a zaměření na služby ve formě cloudu už nebude možné zasahovat přímo do kódu Microsoft, ale zůstane stále dostupná možnost vytvářet úpravy ve formě add-onů.

Díky lepší integraci s filosofií a infrastrukturou Microsoft Dynamics 365 se značně zvětšují možnosti nového systému Business Central co se týče interoperability s dalšími prvky této rodiny. Ať už se jedná o BI, mobilní aplikace, Microsoft Office, CRM a v neposlední řadě celou škálu ověřených řešení z AppSource.

Podstatný krok činí Microsoft v tom, že umožňuje pořízení jak on-premise, tak i v Coudu. Zatímco při rozhodnutí o pořízení on-premise oceníte spíše rozložení ve formě subscription, při pořízení ve formě služby z cloudu se otevírají naprosto netušené možnosti. Především jde o to, že zprovoznění základních funkcí systému může trvat pouze několik dnů. Netvrdíme, že systém v cloudu nevyžaduje speciální pozornost při implementaci, ale jde o postupné ale rychlé využití nejprve parciálních funkcí a následně rozjetí celého systému. Záleží na vhodné spolupráci s odborným implementačním partnerem a čas od pořízení do realizace prvních výnosů z investic do ERP se dá zkrátit na minimum. Další nespornou předností je, že se nemusíte starat o infrastrukturu, to je servery, základní serverové operační systémy, databázi a další prvky. Jde tu o nemalé úspory za nákup a provoz techniky, energie a osobní náklady specializovaných pracovníků.

Microsoft Dynamics 365 Business Central je logickým a ze strany odborníků na podnikové systémy velmi oceňovaným krokem ze strany Microsoftu. Zákazníci se mají starat o svůj business a ne trávit čas pořizováním a provozování svých podnikových systémů, od toho jsou zde profesionální partneři. Díky cloudovému přístupu ušetří firmy nemalou energii a nemalé prostředky pro rozvoj svého businessu.

0