Conceptica s.r.o. Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 +420 777 865 290
Blog
 
Open-source Aliance má ambici vytvořit optimální podmínky pro využívání open source produktů v oblasti veřejné správy i mimo ni. Posláním Aliance je sdružovat lídry v oblastech softwarových řešení, konzultačních a právnických subjektů, technologických partnerů a akademické půdy. Prostřednictvím těchto subjektů vytvářet podmínky, které díky adopci open source řešení povedou k efektivnímu, bezpečnému a modernímu způsobu nakládání s daty v oblasti veřejné správy. Jedním z hlavních cílů Aliance je inspirace a adopce existujících řešení v zahraničí, dále soulad s národní strategií pro digitalizaci veřejné správy a odbourání legislativních nebo jiných zákonných překážek, které dnes brání plnému využití open source principů v oblasti veřejné správy.
0