Your address will show here +12 34 56 78
Blog, Produkty SmartCity

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Smart Waste Bin pro lepší život a životní prostředí ve Smart Cities – princip IoT“, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Projekt Inteligentních odpadových nádob, v angličtině Smart Waste Bin, zapadá do kontextu produktů orientovaných na chytrá řešení pro veřejný prostor Smartcity. Jde o produkt z kategorie  IoT (Internet of Things), která je moderním trendem ve vývoji nových technologii a produktů s významnou přidanou hodnotou. Náš produkt se zaměřuje jak na průmysl a průmyslové zóny, tak na veřejnou správu a obce, které chtějí svým obyvatelům zabezpečit příjemné podmínky pro život.

Více o programu OP PIK, konkrétně o výzvě Aplikace naleznete zde.

0