Conceptica s.r.o. Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 +420 777 865 290
Blog

Webové a mobilní aplikace státní správy musí splňovat nové normy o použitelnosti

9.4.2020

Pokyny pro přístupnost webového obsahu známé jako WCAG 2.1 jsou mezinárodně uznávanou sadou doporučení pro zlepšení přístupnosti webu. Toto ...

Blog

Digitalizace veřejné správy s využitím open source řešení v zemích V4

3.3.2020

3. února se zástupci naší společnosti účastnili 1. ročníku konference na téma Digitalizace veřejné správy s využitím open sou...

Blog

Chytré kamery ve službách bezpečnosti škol

3.3.2020

Společnost Conceptica připravila pro Městskou část Praha 14 projektovou žádost o finanční spoluúčast města Prahy v projektu smart city “Bezpečno...

Blog

Stali jsme se členem Open-source aliance

14.11.2019

 Open-source Aliance má ambici vytvořit optimální podmínky pro využívání open source produktů v oblasti veřejné správy i mimo ni. Posláním Aliance je ...

Blog

Oznámení o termínu zkoušky Manažer projektu (kód kvalifikačního standardu: 63-007-R)

8.4.2019

Oznamujeme aktuální termín zkoušky Manažer projektu (kód kvalifikačního standardu: 63-007-R). Zkouška se bude konat v Akademii veřejného investování A...