Conceptica s.r.o. Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 +420 777 865 290
Formulář pro stažení Akceptačního protokolu
Akceptační protokol slouží jako doklad k formálnímu úkonu schválení, že projekt splňuje odsouhlasená kriteria a tudíž splňuje požadavky jednotlivých zainteresovaných stran.

Pro stažení Akceptačního protokolu je nutno vyplnit následující údaje.

* povinné položky