Conceptica s.r.o. Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 +420 777 865 290
'); } });

Formulář pro stažení Charty projektu a Business Case

Po vyplnění formuláře Vám budou nabídnuty dvě předlohy dokumentů, bez kterých se Váš projekt na začátku své existence neobejde. Jednoduchá a ověřená šablona pro Business case (obchodní případ), u které úroveň zpracování odpovídá spíše stádiu startu projektu. Později, když se udělá podrobnější produktový rozpad, bude nutné udělat přesnější rozpad nákladů a více rozpracovat rizika.

 

Jednoduchá a ověřená šablona Charty projektu slouží ve stádiu start projektu k tomu, aby se všechny zainteresované strany dohodly na zadání projektu a dokázaly naplánovat etapu nastavení projektu. Tento dokument je zásadní pro komunikaci plné identifikace a vymezení projektu.

 

Pro stažení Charty projektu a business case je nutno vyplnit následující údaje.

 

* povinné položky
* povinné položky