Conceptica s.r.o. Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 +420 777 865 290
Formulář pro stažení Charty projektu a Business Case
V dokumentu, který si stáhnete, naleznete Chartu projektu a jednoduchou a ověřenou šablonu pro business case (obchodní případ), který si sestavila virtuální firma Modrý E_SHOP s.r.o., aby zjistila, jak je pro ní projekt balící linky zajímavý. Úroveň zpracování odpovídá spíše stádiu start projektu a je to náčrtek business case. Později, když se udělá podrobnější produktový rozpad, bude nutné udělat přesnější rozpad nákladů a více rozpracovat rizika.

Jednoduchá a ověřená šablona Charty projektu slouží ve stádiu start projektu k tomu, aby se všechny zainteresované strany dohodly na zadání projektu a dokázaly naplánovat etapu nastavení projektu. Tento dokument je zásadní pro komunikaci plné identifikace a vymezení projektu.

Pro stažení Charty projektu a Business Case vyplňte, prosíme, následující údaje.
* povinné položky