Conceptica s.r.o. Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 +420 777 865 290
Formulář pro stažení Změnového požadavku
V případě, že na projektu vznikne problém, musí nejprve zaměstnanec na příslušné úrovni organizační struktury projektu (směrování, řízení, dodávka) identifikovat, zda je problém schopen vyřešit a zda má k rozhodnutí o řešení problému dostatečné oprávnění (lze řešit s pomocí stanovených tolerančních hranic). V případě, že problém překračuje schopnosti či oprávnění zaměstnance, musí problém eskalovat.

Tato metodika definuje tři základní druhy problému: Projev rizika (událost, ohrožující projekt či představující příležitost), Odchylka od specifikace (nežádoucí stav plnění plánu), Změnový požadavek (úprava zadání zákazníkem). První dva případy jsou eskalovány formou Zprávy o problému, pro třetí případ je využita šablona Změnového požadavku. Eskalace probíhá po jednotlivých úrovních organizační struktury projektu, v případě problémů, které přesahují možnosti Projektového výboru, může být eskalováno až na Schvalující autoritu projektu.

Pro stažení Změnového požadavku vyplňte, prosíme, následující údaje.
* povinné položky