Conceptica s.r.o. Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 +420 777 865 290
Formulář pro stažení Zprávy o stavu projektu
Díky této šabloně nebudete muset vymýšlet co a jak reportovat. Zpráva o stavu projektu je vytvářena v pravidelných intervalech, které jsou definovány v komunikační strategii v rámci Charty projektu nebo DNP (podle typu projektu), a zasílána Projektovému výboru. Na konci realizační etapy je podávána Zpráva o ukončení etapy a na konci poslední realizační etapy Zpráva o ukončení projektu.

Pro stažení Zprávy o stavu projektu vyplňte, prosíme, následující údaje.
* povinné položky