Blog

Honí Vaše IT kočku za ocas? Konsolidujte!


V poslední době sledujeme jeden poměrně výrazně sílící trend. Nespokojenost vedení společnosti s vlastním IT. Vedení často vnímá IT jako černou díru na peníze, u kterých nevidí přímý užitek a účinek na lepší business. A k tomu je tu nespokojenost IT manažerů a IT zaměstnanců s tím, že hasí požáry minulosti a nedokáží převzít vedení změn. Zkusme se zamyslet, proč tomu tak je a zda existuje rozumná cesta ven. Karel Kreidl, Autor je senior konzultantem ve společnosti Conceptica s.r.o.

Zeštíhlení rozpočtu IT versus nové hrozby a reakce na trendy

V posledních 10 letech se udála veliká změna ve všech oblastech IT. Objevilo se velké množství nových hrozeb, na které musí IT reagovat, aby zajistilo bezpečnost dat a aktiv společnosti. Trh s hardware se výrazně zjednodušil. Koupit dnes server je jako koupit housku na krámě. Výpočetní výkon roste tempem odpovídajícím Moorovu zákonu. Připojení je dnes téměř všude a výrazně se mění složení dat putujících po sítích. Vše se přesouvá do online sféry. Kdo není na sociálních sítích, jako by nebyl. Ze všech stran nás zavalují nové termíny: Mobile Device Management, Cloud, Big Data, Iaas, Saas, Paas, softwarově definovaná infrastruktura. Vše chceme hned, nejlépe online, ergonomicky, na jeden klik. Jenže k tomu tady také proběhla finanční krize. Bylo nutné optimalizovat náklady a to zasáhlo v nemalé míře i IT, které zpravidla disponovalo před krizí rozumným rozpočtem. A v tom se dobře hledají rezervy. Ať již reálné, nebo jen pomyslné. Mnoho IT oddělení se tak dostalo do situace, kdy prošlo zeštíhlením, ale zároveň přibylo mnoho dalších oblastí, na které se teď musí soustředit a které musí dohánět. A tak se věnuje hlavně řešení akutních incidentů a současně se jakoby na vedlejšák snaží stíhat trendy. Někdy se snaží účelně, často ale IT nestačí ani splnit všechna zadání ostatních oddělení natož, aby přineslo něco svého, nějaký svůj nápad. Tak narůstá nespokojenost a frustrace na všech stranách.

Jak z toho ven?

Náklady na IT téměř žádná společnost skokově nezvýší na předkrizovou úroveň. Proč také, když to přece nějak funguje. Zvládneme to vlastními silami? Vypracují se tabulky, plány, začne se více reportovat a ono to bude fungovat lépe? Vezmeme nějaký framework. Nejčastěji ITIL nebo COBIT. Ten se naimplementuje a tím se vše vyřeší. A pokud to nefunguje, jde o špatné dodržování standardu. Ono to ale není tak snadné. Aby mohla být Konsolidace IT opravdu příležitostí ke zlepšení a v budoucnosti přínosem, je potřeba postupovat komplexněji. Je potřeba porozumět fungování společnosti. Zájmům klíčových hráčů ve společnosti. Strategii společnosti. Pochopit, jaká jsou očekávání. Současná i budoucí. Jaká je vize. Porozumět tomu, jak IT funguje a hlavně proč tak funguje. Jedná se o dědictví historie? Nebo se jedná o nutnost danou businessem? A potom přichází čas pro úzké propojení IT s businessem. Nastavení IT strategie odpovídající strategii společnosti. Připravit plány na zlepšení. A to krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé. Optimalizovat procesy a nastavit kontrolní body. Využít vše, co mi může pomoci: ITIL, COBIT, PRINCE2®, PMI, TOGAF, SixSigma a to přesně v takové míře, která je adekvátní právě mé situaci. Při Konsolidaci IT je nutné jít cestou evoluce, ne revoluce. Je nutné jít ale cestou jasně definovanou a všemi akceptovanou a podporovanou. Jen tak je možné se dobrat cíle a mít z Konsolidace IT maximální benefity.


Autor


Avatar