Conceptica s.r.o. Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 +420 777 865 290

Trénink 

Implementace DevOps

4- denní komplexní program 

Přidaná hodnota kurzu Implementace DevOps
Program provede účastníka systematicky zavedením DevOps se zaměřením nejen na technologie, ale hlavně na celý sociální a strategický kontext .

Předmětem tréninků jsou nejen technické, ale také manažerské dovednosti.

Kurz je velmi interaktivní a úkolem účastníků je v průběhu tréninku ihned aplikovat získané poznatky na případových studiích.

Účastník se naučí volit vhodné metody a nástroje DevOps v konkrétních souvislostech.

Časový plán je navržen tak, aby se dal skloubit s pracovním vytížením: 4 jednodenní tréninky vždy po týdnu až dvou. Na žádost zákazníka délku (počet dnů) případně upravíme.

Na závěr obdrží účastníci certifikát o úspěšném absolvování programu.

Předpoklady a cílová skupina
Program je zaměřen na všechny projektové manažery, vývojové manažery, digitální inovátory, CIO, ICT manažery, kteří chtějí obstát ve světě digitální transformace. Kurz bude zaměřen na problematiku implementace DevOps s příběhy v komerčním sektoru i státních a municipálních organizacích. Před absolvováním není nutné absolvovat žádné kurzy.

Reference
Click here to edit.
Lekti
Ing. Jakub Konečný
Implementace DevOps
(moduly jsou rozdělené na jednotlivé studijní dny)

01

Představení DevOps

02

Procesní a kulturní rozměr DevOps

03

Technologické předpoklady a nástroje DevOps

04

Implementace účastnických scénářů DevOps