Conceptica s.r.o. Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 +420 777 865 290

Trénink 

Manažer projektu

7 - denní komplexní program   

Přidaná hodnota kurzu Manažer projektu
1. Program provede účastníka projektem krok za krokem (od samotného záměru projektu, přes plán, realizaci a ukončení)

2. Předmětem tréninků jsou nejen technické, ale také manažerské dovednosti.

3. Rozsah výuky pokrývá veškeré potřebné projektové kompetence ke zvládnutí práce na projektech.

4. Úkolem účastníků je v průběhu tréninku ihned aplikovat získané poznatky na případových studiích.

5. Účastník se naučí volit vhodné metody projektového řízení a porozumí každé fázi projektu v souvislostech.

6. Časový plán je navržen tak, aby se dal skloubit s pracovním vytížením: 7 jednodenních tréninků vždy po týdnu až dvou. Na žádost zákazníka délku (počet dnů) případně upravíme.

7. Na závěr obdrží účastníci certifikát o úspěšném absolvování programu Manažer projektu.

Předpoklady a cílová skupina
Program je zaměřen na všechny začínající, mírně a středně pokročilé projektové manažery, kteří se chtějí dostat mezi elitu. Před absolvováním není nutné absolvovat žádné kurzy. Program navazuje na postupy PRINCE2®, které budou na začátku každého tématu znovu připomenuty a vysvětleny.

Reference
 "Již jsem absolvovala mnoho školení na různá témata i témata blízká projektovému řízení, ale školení Manažer projektu předčilo mé očekávání a vše, co jsem doposud zažila. Intenzivní cyklus vedený zážitkovou formou a vědomosti a praxe lektora mohu jen doporučit..."

Petra Černá, 
Fundraising, CZEPA

"Kurz Manažer projektu pro mě byl ve všech směrech inspirující. Zejména bych zdůraznila detailní a profesionální výklad lektorů, založený na bohaté praxi. Dále mi vyhovovalo kladení důrazu na pochopení rozebíraných témat a možnost praktikovat, co bylo řečeno v rámci domácích úkolů....to vše posunulo mé kompetence směrem k projektovému řízení".

Berenika Dubská
RWE IT Czech s.r.o.

Lekti
Manažer projektu 
(moduly jsou rozdělené na jednotlivé studijní dny)

01

Zahájení projektu

Představení a srovnání metodických základů řízení projektů (PRINCE2®, IPMA® a PMI®) – co je zásadní a společné Výběr klasických a agilních přístupů Předprojektová příprava a studie proveditelnosti (feasibility study) SWOT analýza Analýza potřeb, marketingové průzkumy Složení projektového týmu Vytvoření projektového podnětu/záměru

02

Plánování projektu

Základy sestavování Business case/Obchodní případ Riziko a způsoby jeho řízení Oceňování nákladů a výnosů Return on investment – ROI Projektové plánování Základy produktového rozpadu a tvorba harmonogramu v Ganttově diagramu EVA (Earned Value Analysis)

03

Komunikace, konflikty, vyjednávání

Pozitivní komunikace: Jaká forma předávání (a získání) informací vytváří nejmenší prostor pro nedorozumění Typy jednání: agresivní – pasivní – asertivní Manipulace, typy manipulace, odhalení, kontramanipulace Konflikt a potenciál pro tvorbu hodnoty Zdroje konfliktu, průběh konfliktu, jeho fáze Přístupy k řešení konfliktu: výklad, test vlastního přístupu k řešení konfliktů (Thomas-Kilman)

04

Řízení dodávky

Řízení rozsahu/scope management Řízení konfigurace Řízení komunikace Řízení kvality Řízení problémů Eskalační mechanismy a projektový výbor (steering comittee, project board) Projektový reporting Akceptace a legislativní souvislosti

05

Ukončení projektu

Zásady ukončení projektu Ukončitelnost projektu jako důsledek celého životního cyklu Procesy ukončení a náležitosti projektu Projektový audit Základ dokumentace a šablony pro jednotlivé fáze projektu IT nástroje řízení projektů (DMS a EPM)

06

Rízení úkolů, motivace

Budování týmu a vlastnosti týmu, rozdíl mezi individuální prací a prací v týmu Zásady komunikace v týmu Předpoklady týmového vedoucího Efektivní a neefektivní chování jedinců v týmu Komunikace se členy týmu, zadávání úkolů, principy vhodné formulace úkolů, motivace a kontrola Role v týmu: modelová situace, uspořádání týmu Vývojová stadia týmu, dynamika skupiny

07

Prezentační dovednosti

Prezentace jako komunikační nástroj Příprava prezentace: rozhodnutí o účelu, promyšlení tématu, sbírání podkladů Sebereflexe: vlastní zhodnocení „Jak se vidím při prezentaci“ Úvodní prezentace, zpětná vazba Organizace projevu: Úvod, Hlavní část, Závěr: výklad, vizualizace Efektivní úvod prezentace, zaujetí posluchačů, získání důvěry Komunikace při prezentaci Prezentace účastníků: příprava prezentace s využitím získaných poznatků, zpětná vazba od ostatních účastníků, lektora a na základě analýzy videozáznamu Tréma a stres: zvládání pocitů spojených s prezentací, zvládání reakcí publika