Blog

Nestačí Vaše IT držet krok s businessem? Zkuste DevOps!


DevOps odkazuje na nově vznikající profesionální pojetí řízení IT v organizacích. Zahrnuje vysokou míru spolupráce především mezi SW Vývojem, IT Operations,  Quality Assurance a dalších IT organizačních funkcí, což vede k rychlému a řízenému toku plánovaných prací (tj. časté, rychlé a bezbolestné nasazování změn, uvádění nových IT produktů apod.) a zároveň zvyšuje spolehlivost, stabilitu, odolnost produkčního prostředí. Dnes můžeme pozorovat, jak DevOps umožňuje organizacím jako Etsy, Netflix, Facebook, Amazon, Twitter a Google dosahovat výkonu, který by byl před pár lety nemyslitelný. Martin Hudák, autor je senior projektový manažer ve společnosti Conceptica s.r.o.

DevOps jako mýtus nebo trend v řízení dodávek ICT?

V současné době se DevOps, jako filosofie řízení a nasazování softwarových dodávek, nachází na vrcholu Gartner Hype Cycle, i když ve slovnících ho zatím budete hledat těžko. Dopad filosofie DevOps na organizace, v jejichž portfoliu služeb je vývoj systémů, představují nový rozměr dodávek ICT produktů jak externím tak interním zákazníkům. Jak mohou principy a filozofie DevOps ovlivnit život SW firmám? Potenciál je zřejmý především v možnostech uspět na trhu, zvýšit jejich konkurenceschopnost větší předvídatelností dodávek a služeb. A to vše v době se stále se zvyšujícími nároky v oblasti, ceny a rychlosti a kvality dodávek.

Je DevOps metodika?

Jak již název DevOps napovídá, jedná se o spojení vývojových (Dev) a provozních (Ops) funkcí a zdrojů organizace. Problematika ovšem tímto není limitována. Obecně lze říci, že se jedná o zapojení všech složek společností v životním cyklu dodávky jakéhokoliv ICT systému. Vzhledem k faktu, že DevOps nejsou nijak definovanou či explicitně popsanou metodikou nebo praktikou, lze se pouze odkazovat na obecnou filozofii, zkušenosti a doporučení zavedení existujících implementací v organizacích. V současné době je k dispozici množství odborných článků a zdrojů, kde lze čerpat jak inspiraci, tak zkušenosti z již aplikovaných možností DevOps jako disciplíny. Z pohledu běžných praktik jsou DevOps principy kompatibilní např. s procesy ITIL. Jedná se víceméně o ladění ITIL procesů směrem k vývoji a nasazování software (ovlivní to například procesy Demand Management, Change Management, Release a Deployment management nebo Service Improvement).

Může DevOps pomoci i vaší ICT organizaci?

Nezáleží na velikosti organizace jako na typu organizace a jejího zaměření. Důležitou roli hraje úroveň nebo alespoň trend v úrovni aktuálně zavedených procesů jako například řízení poskytování služeb (Service Delivery), dodávek a vývoje SW/HW (Systems Development), řízení kontroly kvality (Quality Assurance) a ostatních procesů zajišťující efektivní a úspěšné nastavení výrobní a obchodní strategie k dosahování stanovených cílů firmy. Jak již zmíněno, DevOps lze považovat za filozofii, způsob fungování, jak zainteresovat relevantní zdroje a vlastníky k řízení prostředí ICT firem zaměřující se na dodávku SW vývojových služeb a produktů koncovému zákazníkovi. Umožňuje udržet kontrolu nad financemi, předvídatelnost a kvalitu na úrovni očekávání všech zainteresovaných stran. Jedna věc je absolutně klíčová pro případná rozhodnutí, zda se vydat tímto směrem. Jednou z nejdůležitějších podmínek je jednotné sladění porozumění této filozofii, manažerská podpora z nejvyšších míst organizace a společné chápání těchto principů směrem k samotným vykonavatelům a členům jednotlivých pracovních skupin. Tímto lze dosáhnout optimální adaptaci DevOps v organizaci. DevOps může být běh na dlouhou trať, především ve větších a komplexnějších organizacích. Zkušenosti a v současné době dostupné informace dokazují, že je to směr přinejmenším k zamyšlení a pro jisté typy organizací, především v oblasti vývoje, více než doporučený a žádaný.


Autor


Avatar