Produkty, Produkty Digitalizace státu, Produkty SmartCity

Předpřipravené moduly Smart Form Platform

Moduly Smart Form Platform

Celá platforma disponuje již připravenými moduly pro rychlou možnost využití. Samozřejmostí je možnost provázání jednotlivý ch modulů navzájem a tím poskytnutí komplexní ho řešení všech potřeb. Pokud Vám existující řešení nevyhovuje, je možné velmi rychle a efektivně připravit konfiguraci modulu přímo na míru.


Smart FP AD Manager

Modul umožňující editaci dat zadaných do Active directory a jejich následnou replikaci do AD bez nutnosti přímého přístupu uživatelů do systém Active direktory.


SmartFP Invoice Manager

Modul evidující přijaté faktury, doplněn o proces schvalování oprávněnosti a evidence k proplacení. Možnost napojení na účetní systémy.


SmartFP Contract Manager

Modul, který umožňuje evidenci existujících smluv. Součástí řešení je možnost využít schvalovacího workflow (možnost schválit smlouvu více uživateli), filtrování či vyhledávání.


SmartFP CRM

Komplexní systém umožňující evidenci a správu firemních kontaktů, obchodních příležitostí i všech aktivit s tímto souvisejících. SmartFP Order Manager Modul podporující evidenci nákupních požadavků uvnitř společnosti a jejich schválení dle nastavených pravidel.


SmartFP Personal Manager

Podpora evidence zaměstnanců, včetně jejich hodnocení, profesního růstu a v neposlední řadě splnění zákonných povinností jako je BOZP atd. Součástí řešení je i evidence vykázané práce či proces schvalování dovolených.


SmartFP Data Monitor

Systém podporující vzdálené promítání informací, vybraných dat či video sekvencí na libovolné množství displejů. Systém je možné využít i pro publikaci dat jako vývěsní desku.


SmartFP Travel Expenses

Modul určený pro výpočet a vykázání cestovních nákladů, včetně procesu schvalování nákladů.


SmartFP Facility Manager

Modul podporující evidenci zařízení či jiných elementů, včetně evidencí zákonných povinností jako elektrorevize či vypršení záruky. SmartFP Verify Manager
Ze zákona, či firemní politiky jsou zaměstnanci seznamováni s dokumenty či předpisy. Modul VerifyManager nabízí jednoduchý nástroj prokázaného seznámení.


SmartFP  Heldesk

Modul eviduje a zpracovává požadavky v rámci poskytování helpdesku. Umožňuje kategorizaci požadavků, přidělování oprávnění, přesun požadavků v rámci celého životního cyklu. Součástí je i možná evidence odpracovaného času a tvorba reportů z pořízených dat.

Autor


Avatar