Conceptica s.r.o. Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 +420 777 865 290
Příprava a realizace ICT investic
• Informační strategie a koncepce • Analýza potřeb
• Studie proveditelnosti
• Odborné posudky ICT projektů
• Externí projektové řízení
• Projektový dohled/Quality assurance
• Krizové řízení projektů
• Podpora výběru dodavatelů
• Veřejné zakázky
• Školení Manažer projektu - 5denní kurz
  • Text Hover
  • Text Hover
Vývoj a integrace chytrých aplikací
• Vývoj chytrých webových a mobilních aplikací
• Back-office systémy
• Využití nástrojů open-source
• Alfresco, Liferay, Talend, Zabbix
• Integrace a optimalizace systémů a aplikací
• Servis a rozvoj aplikací třetích stran
Kybernetická a informační bezpečnost
• Audit kybernetické bezpečnosti
• Koncepce a strategie oblasti kybernetické bezpečnosti
• Plánování a posudky projektů kybernetické bezpečnosti
• Implementace opatření kybernetické a informační bezpečnosti
• Audit a nastavení fyzické a objektové bezpečnosti 
• Školení Manažer kybernetické bezpečnosti - 3denní kurz

• ISMS, ISO 27000

  • Text Hover
  • Text Hover
Podnikové systémy Microsoft Dynamics Nav a Ax  (Business Central a 365)
• Nasazení MS Dynamics Business Central
• Nasazení MS Dynamics 365
• Podpora MS Dynamics Nav• Podpora MS Dynamics Ax

• Vývoj funkčností a reportů pro MS Dynamics