Conceptica s.r.o. Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 +420 777 865 290
Zrychlujeme Vaši Digitální transformaci
•   Vzdělávací rozvojový program pro leadery transformace
•   Zhodnocení zralosti a připravenosti transformace
•   Facilitace kreativních workshopů 
•   Plánování a obchodní modelování
•   Finanční plány a posudky
•   Zlepšení procesů ICT Governance
•   Příprava digitálních projektů a jejich řízení
•   Integrace řešení třetích stran
  • Text Hover
  • Text Hover
Zkrácení času na vstup na trh pomocí DevOps
•   Vzdělávací program pro leadery DevOps
•   Zhodnocení zralosti a připravenosti na DevOps
•   Implementace nástrojů řízení životního cyklu aplikací
•   Provádění datové analýzy pro DevOps 
•   Vývoj chytrých aplikací
•   Podpora a rozvoj Microsoft Dynamics Solutions
•   Integrace řešení třetích stran
Vytvoření a udržení kybernetické odolnosti
•   Vzdělávací program pro leaders
•   Zhodnocení zralosti procesů kybernetické odolnosti
•   Plánování a řízení projektů v kybernetické bezpečnosti
•   Integrace SOC (Security Operations Center)
•   Integrace IDM (Identity Management)
•   Integrace DLP (Data Loss Protection)
•   Integrace řešení třetích stran
  • Text Hover