Conceptica s.r.o. Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 +420 777 865 290
Microsoft Dynamics 365 - podnikové systémy inhed k dispozici v cloudu!
Microsoft Dynamics 365 představuje propojení všech potřebných podnikových aplikací využívaných pro všechny oblasti podnikových procesů v jeden celek. Synergie těchto oblastí významně zvyšuje produktivitu a urychluje komunikaci mezi zaměstnanci i směrem k zákazníkovi.  Řešení Microsoft Dynamics 365 výrazně snižuje náklady na vlastnictví a integraci informačních systémů. Firmy mají konečně možnost poskládat jednotlivé části přesně do takového celku, jaký právě v danou chvíli potřebují. Snáze se tak přizpůsobí potřebám turbulentního trhu a svých zákazníků.
  • Text Hover
  • Text Hover
Vývoj a podpora podnikového systému MS Dynamics AX 
Řada klientů učinila nebo právě dokončuje investici do starších verzí produktů Microsoft. Naši klienti oceňuje naše schopnosti rychlé a účinné podpory jejich podniká ve formě údržby a rozvoje těchto starších verzí podnikového informačního systému Microsoft Dynamics Ax. Dokážeme pro Vás za příznivých podmínek provádět vývoj a změny do verzí 2009 a 2012, případně i starších. Zajistíme helpdesk, školení a další služby spojené s provozem těchto podnikových systémů. Rychle, kvalitně a za dobrou cenu. 

  • Text Hover
Vývoj a podpora podnikového systému MS Dynamics NAV
Také Microsoft Dynamics NAV umožňuje rozsáhlé změny  a přizpůsobení procesům zákazníka. Pro klienty Microsoft Dynamics NAV, levnějšího a menšího brášky Microsoft Dynamics AX, provádíme vývoj a úpravy, údržbu a rozvoj. Za příznivých podmínek provedeme upgrade Vašeho systému na nejnovější verze MS Dynamics NAV, abyste mohli naplno využít potenciál tohoto systému. Pracujeme s verzemi od 2009 po současnost.    
  • Text Hover
  • Text Hover
Poradenství v oblasti podnikových procesů
Díky zkušenostem a z řady projektů dokážeme cíleně provádět analýzy procesů a jejich efektivity a  v návaznosti na to navrhovat v různých úrovních investice do jejich změn. Ať už jde o drobnější úpravy procesů a související zásahy do informačního systému nebo rozsáhlejší procesní projekty s cílem na základě procesní analýzy efektivně implementovat celý podnikový informační systém. Řádná analýza a optimalizace procesů, zajištění flexibility a rychlosti v činnostech firmy je hlavním cílem implementace a investice informačních systémů.
  • Text Hover
Projektová podpora a plánování
Společnost Conceptica s.r.o. provádí také technickou a personální podporu projektového řízení svých klientů. Jedná se o školení v oblasti projektového školení, projektovou podporu zákaznických projektů, vytváření projektových záměrů a studií proveditelnosti a také projektových auditů. Cílem je zajistit efektivní zavedení podnikových informačních systémů a jiných prvků včas, řádně a za předem jasně transparentních podmínek.
  • Text Hover