Your address will show here +12 34 56 78
Produkty Diditalizace zdravotnictví

Zdravotní telemetrie sběr zdravotních dat wearables/osobních přístrojů  i od pacientů

stavy urgentní i dlouhodobé
data objektivní (měření) i subjektivní (pocity)

Distribuce a interpretace dat přes webové a mobilní rozhraní

  • lékaři, nelékaři, pacienti
  • helpdesk, datový dispečink, výzkum
  • strojové učení, umělá inteligence

Participace pacienta

 • na procesu diagnózy a léčby
 • na procesu prevence
 • na procesu zdravotní edukace


Spolupráce

přinášíme komponenty do cizích řešení či vlastní plnohodnotné řešení, B2B obchod se zdravotními službami
0

Produkty, Produkty Digitalizace státu, Produkty SmartCity
Modul Helpdesk je postaven na SmartFP (Smart Form Platform), která disponuje bohatými možnostmi uživatelské konfigurace. Tento modul poskytne uživatelům nástroj pro evidenci a správu helpdeskových požadavků.

Součástí je i možnost evidence výkazů práce na jednotlivých požadavcích, ale také využití reportních sestav dle nastavených kritérii. Samozřejmostí jsou emailové notifikace, široká možnost nastavení přístupových práv, vzhledu formulářů a pracovních postupů (WorkFlow). V neposlední řadě je integrován systém zpracování e-mailů. Celý systém je možno využívat v libovolných jazykových verzích.

Modul je rozdělen do jednotlivých položek menu odpovídající životnímu cyklu. V rámci menu systém ukazuje i počet záznamů v příslušném stavu, což umožní rychlý přehled.

Součástí zobrazených dat je i možnost nastavení filtru. Každý filtr je také možno uložit pro další použití.
Založení nového požadavku je velmi jednoduché a intuitivní. I přesto se dá v rámci administrace upravit tak, aby maximálně vyhovoval uživatelům.
Dle stavu požadavku a oprávnění přihlášeného uživatele se zobrazují dostupná tlačítka v rámci formuláře.
Požadavek je možné vyřešit či v rámci požadavku diskutovat se zadavatelem, jiným řešitelem nebo operátorem. 
Součástí modulu je možné definovat veškeré použité číselníky jako je priorita, typ požadavku atd.

Samozřejmě tyto číselníky lze definovat pro všechny jazykové mutace.
0

Moduly Smart Form Platform

Celá platforma disponuje již připravenými moduly pro rychlou možnost využití. Samozřejmostí je možnost provázání jednotlivý ch modulů navzájem a tím poskytnutí komplexní ho řešení všech potřeb. Pokud Vám existující řešení nevyhovuje, je možné velmi rychle a efektivně připravit konfiguraci modulu přímo na míru.


Smart FP AD Manager

Modul umožňující editaci dat zadaných do Active directory a jejich následnou replikaci do AD bez nutnosti přímého přístupu uživatelů do systém Active direktory.


SmartFP Invoice Manager

Modul evidující přijaté faktury, doplněn o proces schvalování oprávněnosti a evidence k proplacení. Možnost napojení na účetní systémy.


SmartFP Contract Manager

Modul, který umožňuje evidenci existujících smluv. Součástí řešení je možnost využít schvalovacího workflow (možnost schválit smlouvu více uživateli), filtrování či vyhledávání.


SmartFP CRM

Komplexní systém umožňující evidenci a správu firemních kontaktů, obchodních příležitostí i všech aktivit s tímto souvisejících. SmartFP Order Manager Modul podporující evidenci nákupních požadavků uvnitř společnosti a jejich schválení dle nastavených pravidel.


SmartFP Personal Manager

Podpora evidence zaměstnanců, včetně jejich hodnocení, profesního růstu a v neposlední řadě splnění zákonných povinností jako je BOZP atd. Součástí řešení je i evidence vykázané práce či proces schvalování dovolených.


SmartFP Data Monitor

Systém podporující vzdálené promítání informací, vybraných dat či video sekvencí na libovolné množství displejů. Systém je možné využít i pro publikaci dat jako vývěsní desku.


SmartFP Travel Expenses

Modul určený pro výpočet a vykázání cestovních nákladů, včetně procesu schvalování nákladů.


SmartFP Facility Manager

Modul podporující evidenci zařízení či jiných elementů, včetně evidencí zákonných povinností jako elektrorevize či vypršení záruky. SmartFP Verify Manager
Ze zákona, či firemní politiky jsou zaměstnanci seznamováni s dokumenty či předpisy. Modul VerifyManager nabízí jednoduchý nástroj prokázaného seznámení.


SmartFP  Heldesk

Modul eviduje a zpracovává požadavky v rámci poskytování helpdesku. Umožňuje kategorizaci požadavků, přidělování oprávnění, přesun požadavků v rámci celého životního cyklu. Součástí je i možná evidence odpracovaného času a tvorba reportů z pořízených dat.
0

Produkty, Produkty Digitalizace státu, Produkty SmartCity

Smart Form Platform

SFP je unikátní formulářová platforma s podporou workflow, která slouží pro realizaci libovolných informačních systémů. Jedná se o webové řešení s bohatou škálou uživatelské konfigurovatelnosti. Poskytuje širokou základnu pro nespočet spolupracujících modulů – aplikací v jednom klientském prostředí.

Používejte kdekoli

Celé řešení je postaveno na webové technologii. K jeho využívání stačí pouze internetový prohlížeč. Vše je plně funkční při použití tabletu či mobilního telefonu.

Univerzální, přitom dokonalé

Pro svou univerzálnost je možné platformu použít pro téměř libovolné řešení. Pokud Vám žádný z existujících modulů nevyhovuje, je možné jednoduchým způsobem připravit řešení dle vašich specifických požadavků.


Řekněte, co potřebujete

Jednoduché nastavení umožní rychlou změnu, vzhled i chování formuláře, zobrazení dat či definice workflow.


Souhrnně a přehledně

 1. Plná integrace s Microsoft prostředím včetně zpracování příchozích e-mailů
 2. Integrace s Active direktory včetně SSO
 3. Napojení na rejstříky jako je Ares atd.
 4. Možnost přidat libovolnou agendu dle přání
 5. Snadná rozšiřitelnost oprávnění až na úroveň polí ve-formuláři
0

Blog, Produkty Diditalizace zdravotnictví
Získali jsme podporu z programu Czech Republic Country for the Future a můžeme tak investovat do produktů , které zefektivní a zlepší naše zdravotnictví. Společně s partnery projektu Nemocnicí na Bulovce a Fakultní nemocnicí Olomouc připravujeme řešení pro různé oblasti zlepšení fungování nemocnic, a to jak po lékařské, tak i logistické a finanční stránce. Během roku 2021 vytvoříme zcela nové řešení pro klinickou farmacii a v roce 2022 vytvoříme řešení pro Antibiotic stewardship, řízení interních sanitních převozů a Rezervační systém.

Více o iniciativě Czech Republic Country for the Future naleznete zde.
Více o dotačních programech CFF naleznete zde.
0

Blog

3. února se zástupci naší společnosti účastnili 1. ročníku konference na téma Digitalizace veřejné správy s využitím open source řešení v zemích V4, jenž uspořádala Open-source Aliance pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radka Vondráčka.

Společnost Conceptica jakožto hrdý člen Open-source Aliance podporuje všechny podobné akce tohoto typu a současně usiluje o co nejširší zavedení open-source řešení. V rámci této konference vystoupili zástupci jednotlivých zemí Visegrádské čtyřky s jejich prezentacemi na open-source řešení ve svých zemí.

Za Českou republiku vystoupil vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci Ing. Vladimír Dzurila s jeho vizí Digitálního Česka a s podporou začlenění open-source řešení do veřejné správy.
Z pohledu začlenění open-source technologie do státní správy je ze zemí V4 nejdále Slovensko.
Na zástupce V4 navázali členové Aliance, kteří představili konkrétní příklady úspor, které implementace open-source řešení může přinést a s účastníky konference se dále podělili o své know-how z oblasti licencování a legislativy a bezpečnosti open source aplikací.


Více informací o této konferenci lze nalézt na: www.ossummit.eu

0