Conceptica s.r.o. Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 +420 777 865 290

Trénink 

Digitální transformace

4- denní komplexní program 

Přidaná hodnota kurzu Digitální trnasformace
1. Program provede účastníka systematicky Digitální transformací se zaměřením nejen na technologie, ale hlavně na celý sociální a strategický proces.

2. Předmětem tréninků jsou nejen technické, ale také manažerské dovednosti.

3. Kurz je velni interaktivní a úkolem účastníků je v průběhu tréninku ihned aplikovat získané poznatky na případových studiích.

5. Účastník se naučí volit vhodné metody a nástroje digitální transformace v konkrétních souvislostech.

6. Časový plán je navržen tak, aby se dal skloubit s pracovním vytížením: 4 jednodenní tréninky vždy po týdnu až dvou. Na žádost zákazníka délku (počet dnů) případně upravíme.

7. Na závěr obdrží účastníci certifikát o úspěšném absolvování programu.
Předpoklady a cílová skupina
Program je zaměřen na všechny manažery, kteří se chtějí obstát ve světě digitální transformace. Kurz bude zaměřen na problematiku digitální transformace s příběhy v komerčním sektoru i státních a municipálních organizacích. Před absolvováním není nutné absolvovat žádné kurzy.

Reference
Tomáš, helped our company to start strategy changes including change of our approach to business opportunities, what has positive impact on the results of Lundegaard. Know-how from Tomáš is daily used by members of our sales and project manager team.

Jíří Tonar
Managing director Lundegaard

I met Tomáš some years ago, on the strategic management seminar, where he was a lecturer. Since that time, we have stayed in touch. Today, he is a coach for business development in our Company and I would say, that his work is excellent.

Radoslav Balajka
 výkonný ředitel MiIllenium000 
Lekti
Digitální transformace 
(moduly jsou rozdělené na jednotlivé studijní dny)

01

Představení digitální inovace a transformace

• Základy digitální revoluce a Industry 4.0 • Úspěšné Příběhy digitální transformace • SmartCity, Digitalizace státní sféry • Měření digitálního úspěchu • Jak zjistit stupeň připravenosti Vaší organizace

02

Stavební kameny Digitální transformace

• Digitální platformy • Cloud and Hybrid IT • Umělá inteligence a machine learning • IoT • Robotika a sensorika v digitální éře

03

Organizační předpoklady a firemní kultura digitální transformace

Massive Dynamic has over 10 years of experience in Design. We take pride in delivering Intelligent Designs and Engaging Experiences for clients all over the World.

04

Vytvořte si vlastní plán Digitální transformace

• Návrh nových digitální služeb pro Vaše zákazníky • Hledání příležitostí pro bigdata a umělou inteligenci • „Staré“ metody (SWOT, 5 Porterových sil) v „nové“ éře • Vytvoření digitální strategie