Conceptica s.r.o. Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 +420 777 865 290
Užitečné projektové šablony
Stanovení důvodů pro činnost organizace (projekt), který obsahuje náklady, přínosy, rizika a časový plán, oproti kterým je posuzována realizovatelnost.Díky této šabloně nebudete muset vymýšlet co a jak reportovat.Předávací protokol slouží jako doklad formálního předání plnění nebo díla zákazníkovi.Akceptační protokol slouží jako doklad k formálnímu úkonu schválení, že projekt splňuje odsouhlasená kriteria a tudíž splňuje požadavky jednotlivých zainteresovaných stran.Změnový požadavek představuje návrh na změnu aktuální specifikace produktu. Jedná se o jeden z typů otevřených bodů.