Conceptica s.r.o. Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 +420 777 865 290
Stanovení důvodů pro činnost organizace (projekt), který obsahuje náklady, přínosy, rizika a časový plán, oproti kterým je posuzována realizovatelnost. Díky této šabloně nebudete muset vymýšlet co a jak reportovat. Předávací protokol slouží jako doklad formálního předání plnění nebo díla zákazníkovi. Akceptační protokol slouží jako doklad k formálnímu úkonu schválení, že projekt splňuje odsouhlasená kriteria a tudíž splňuje požadavky jednotlivých zainteresovaných stran. Změnový požadavek představuje návrh na změnu aktuální specifikace produktu. Jedná se o jeden z typů otevřených bodů.