Conceptica s.r.o. Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 +420 777 865 290
Digitalizace, DevOps, kybernetická odolnost
Během více než deseti let na trhu jsme diagnostikovali potřeby, navrhovali architekturu systému, řídili dodávku nebo dodávali projekty v oblasti podnikových procesů a systémů v komerční sféře i státní správě.

projektů

let na trhu

  • Text Hover
CPI Management, s.r.o.
Ing. Martin Stibor, Property Management Director 
„Conceptica s.r.o. dodala v roce 2015 konzultační služby v oblasti projektového nastavení a projektového dohledu na projektu interní implementace Microsoft Dynamics Ax ve skupině CPI Property Group a.s. V rámci této spolupráce jsme využili zkušenosti společnosti Conceptica s řízením rozsáhlých projektů nasazení Microsoft Dynamics Ax, a tak podpořili úspěšné zavedení tohoto produktu v rámci naší investiční skupiny.“
  • Text Hover
  • Text Hover
CENTROPOL ENERGY, a.s.
Mgr. Tibor Flašík, Ředitel zákaznických služeb
„Společnost Conceptica s.r.o. nám dodává konzultační služby v oblasti metodického projektového řízení. V roce 2015 jsme čerpali účinnou podporu společnosti Conceptica s.r.o. v oblasti projektového nastavení a projektového dohledu na projektech implementace Microsoft Dynamics CRM a Microsoft Dynamics NAV a integrační platformy ESB ve skupině Centropol. V rámci této spolupráce jsme využili zkušenosti společnosti Conceptica s řízením rozsáhlých IT projektů a řízení změn v ERP systémech Microsoft Dynamics a získali účinnou podporu obchodních procesů v IT aplikacích.“
Naši zákazníci