Conceptica s.r.o. Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 +420 777 865 290

DIGITALIZACE A UMĚLÁ INTELIGENCE V OBLASTI BEZPEČNOSTI

Mrkněte na video o našem systému ochrany měkkých cílů pomocí inteligentní analýzy videa v reálném čase!

Digitální transformace

DevOps

Kybernetické odolnost
  • Text Hover
  • Text Hover
Ve světě moderního podnikání a veřejných institucí již nejde jen o implementaci ICT. Jde o vytvoření nových digitálních business strategií založených současně na nových technologiích a inovativnímu porozumění klientům. Budoucí úspěch bude založen na správných rozhodnutích ohledně integrace umělé inteligence, velkých dat, distribuovaných internetových systémů (IoT) do business modelu organizace.

Pro výhry v dnešní rychlém digitální světě musí business udržet stabilitu a spolehlivost a zároveň urychlit tempo změn a inovací. Přístup DevOps mění způsob jak rychle a spolehlivě jsou nové aplikace a funkčnosti uváděny do produkčního života za účelem zvýšení konkurenční výhody. Ve světě DevOps se komunikace mezi ICT a businessem napřimuje a zkvalitňuje. A nakonec DevOps za dané peníze přinesou mnohem více užitku a stanou se motorem Digitální transformace.

Současné kybernetické hrozby jsou stále závažnější pro udržení business kontinuity organizace a ovlivňují všechny činnosti organizace v digitalizovaném světě. Vybudování a posílení kybernetické odolnosti je průběžný proces nastavování cílů a provádění periodických hodnocení. Je nezbytné o věcech rozhodovat s ohledem na řízení procesních a kybernetických rizika a současně udržet náklady na únosné míře. Kybernetická odolnost je základ pro Digitální transformaci a udržitelnost organizace.
Blog

„Vývoj a implementace nástrojů pro digitalizaci zdravotnictví“ z programu CFF.

13.11.2021

Získali jsme podporu z programu Czech Republic Country for the Future a můžeme tak investovat do produktů , které zefektivní a zlepší naše zdravotnict...

Blog

Realizujeme projekt „SMART WASTE BIN“ z dotačního programu OP PIK Aplikace

21.10.2021

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Smart Waste Bin pro lepší život a životní prostředí ve Smart Cities – princip IoT“, který je předlož...

Blog

Stali jsme se implementačním partnerem pro platformu zdravotnické telemetrie PROFI_LOG

13.10.2021

Vzhledem k naší profilaci na oblast iHealth a digitalizaci zdravotnictví jsme přijali nabídku stát se partnerem pro zdravotnickou telemetrickou platfo...

Blog

Vytvořili jsme iSCADA, cloudovou platformu IoT pro naše projekty

3.12.2020

Vytvořili jsme řešení iSCADA pro naše IoT projekty. Podporujeme hlavně využití iSCADA v námi spravovaném cloudu, ale jsme schopni technologii dodat a ...

Blog

Webové a mobilní aplikace státní správy musí splňovat nové normy o použitelnosti

9.4.2020

  Pokyny pro přístupnost webového obsahu známé jako WCAG 2.1 jsou mezinárodně uznávanou sadou doporučení pro zlepšení přístupnosti webu. Toto dop...