Conceptica s.r.o. Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 +420 777 865 290
Expertní služby v oblasti přípravy
a realizace investic ICT, vývoje aplikací, kybernetické bezpečnosti a MS Dynamics 365 
Podporujeme efektivní investování klientů do ICT technologií, dodáváme expertní posudky, studie proveditelnosti a projektovou podporu. Vyvíjíme, podporujeme a integrujeme chytré aplikace a tím našim klientům otevíráme nové business příležitosti. Provádíme  audity, koncepce a projektovou podporu  v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti. Dodáváme podporu a vyvíjíme zakázkové funkce pro MS Dynamics 365.
Jak na transformaci vašeho podnikání s cloudem Microsoft Dynamics - video
Ing. Tomáš Hamr, CEO společnosti Conceptica s.r.o. hovoří o možnostech, které podnikům dávají cloudová řešení Microsoft Dynamics. Chcete začít řídit své procesy okamžitě? Žádný problém! Chcete začít s málem a postupně podnikání rozšiřovat? Žádný problém! Chcete bezpečný systém, který nepadá? Žádný problém!
Blog

 Open-source Aliance má ambici vytvořit optimální podmínky pro využívání open source produktů v oblasti veřejné správy i mimo ni. Posláním Aliance je sdružovat lídry v oblastech softwarových řešení, konzultačních a právnických subjektů, technologických partnerů a akademické půdy. Prostřednictvím těchto subjektů vytvářet podmínky, které díky adopci open source řešení povedou k efektivnímu, bezpečnému a modernímu způsobu nakládání s daty v oblasti veřejné správy. Jedním z hlavních cílů Aliance je inspirace a adopce existujících řešení v zahraničí, dále soulad s národní strategií pro digitalizaci veřejné správy a odbourání legislativních nebo jiných zákonných překážek, které dnes brání plnému využití open source principů v oblasti veřejné správy....

Pokračovat ve čtení
Blog

Oznamujeme aktuální termín zkoušky Manažer projektu (kód kvalifikačního standardu: 63-007-R). Zkouška se bude konat v Akademii veřejného investování AVI, Staroměstské náměstí 6., 110 15, Praha 1 dne 25.4. 2019 od 9:00 do 15:00.Přihlásit se je možné pomocí emailu na info@conceptica.cz. Cena zkoušky je 3500,- Kč bez DPH.

Pokračovat ve čtení
Blog

Tomáš Hamr, Autor působí jako senior projektový manažer a CEO ve společnosti Conceptica s.r.o.Od 1.10.2018 je na trhu pokračovatel podnikového systému Navision, který se jmenuje Microsoft Dynamics 365 Business Central. Oficiálně se pozicuje jako ERP systém pro malé a střední organizace se širokou škálou zaměření. Tento systém lze pořídit pro provoz na vlastní infrastruktuře (on premise) nebo v rámci Microsoft cloudu jako čistou službu. Ve všech případech je forma financování licence a provozu jen a pouze jako subscription, což je v podstatě pronájem, platba za službu.Nesporné výhody, pro které se Navision neboli MicrosoftSEE DETAILS <span class="more-link...

Pokračovat ve čtení
Blog

Rozhodli jste se pro konsolidaci IT? Výborně! Ale co dál? Teď přichází asi nejdůležitější část, která může celý projekt buď poslat na správnou cestu, nebo ho naprosto pohřbít. Teď přichází analýza stávajícího stavu, porozumění příčinám a důsledkům problémů a následně příprava plánu konsolidace. Jenže jak na to? Je potřeba se ptát, ptát a zase ptát.

Pokračovat ve čtení
Blog

DevOps odkazuje na nově vznikající profesionální pojetí řízení IT v organizacích. Zahrnuje vysokou míru spolupráce především mezi SW Vývojem, IT Operations,  Quality Assurance a dalších IT organizačních funkcí, což vede k rychlému a řízenému toku plánovaných prací (tj. časté, rychlé a bezbolestné nasazování změn, uvádění nových IT produktů apod.) a zároveň zvyšuje spolehlivost, stabilitu, odolnost produkčního prostředí. Dnes můžeme pozorovat, jak DevOps umožňuje organizacím jako Etsy, Netflix, Facebook, Amazon, Twitter a Google dosahovat výkonu, který by byl před pár lety nemyslitelný.

Pokračovat ve čtení
PŘEDCHOZÍ ČLÁNKYPage 1 of 3ŽÁDNÉ NOVÉ ČLÁNKY
Investujte efektivně

Příprava a realizace ICT investic

Rychlý rozvoj ICT technologií představuje pro moderní komerční a veřejnoprávní instituce příležitost k neustálému rozvoji a zefektivňování. My pomáháme našim klientům dělat zodpovědná rozhodnutí a snižovat riziko při počátečním plánování, vyhodnocování a také při realizaci investic.

Otevřete nové business příležitosti

Vývoj a integrace chytrých aplikací

Dodáváme efektivní portálové, mobilní a backoffice řešení. Při vývoji používáme také open-source nástroje. Našim klientům pomáháme snižovat také time-to-market a celkové náklady na vlastnictví business software.

Štěstí stojí při připravených

Kybernetická bezpečnost na prvním místě

Povinností výkonného managementu je ochránit svou firmu, zaměstnance a partnery před zneužitím, zcizením nebo prozrazením citlivých dat! Pro organizace státní správy a samosprávy a pro některé komerční subjekty je tato povinnost daná zákonem o kybernetické bezpečnosti. Provádíme poradenské činnosti týkající se legislativních podmínek, organizačních a technických opatření vztažených k ochraně dat a zákonu o kybernetické bezpečnosti.

Dnes objednáte, dnes používáte

MS Dynamics 365 - podnikový systém ihned k dispozici

Zapomeňte na měsíce instalace, implementace, ladění a odstraňování chyb v software! Požadujte plnou podporu pro Váš business již dnes? Funkce Microsoft Dynamics 365 jsou dostupné ihned! Stačí si naklikat to, co potřebujete. Dodáváme podporu a vyvíjíme zakázková řešení v MS Dynamics Nav a Ax (Business Central a 365).