Conceptica s.r.o. Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 +420 777 865 290
Expertní služby v oblasti přípravy
a realizace investic ICT, vývoje aplikací, kybernetické bezpečnosti a MS Dynamics 365 
Podporujeme efektivní investování klientů do ICT technologií, dodáváme expertní posudky, studie proveditelnosti a projektovou podporu. Vyvíjíme, podporujeme a integrujeme chytré aplikace a tím našim klientům otevíráme nové business příležitosti. Provádíme  audity, koncepce a projektovou podporu  v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti. Dodáváme podporu a vyvíjíme zakázkové funkce pro MS Dynamics 365.
Investujte efektivně

Příprava a realizace ICT investic

Rychlý rozvoj ICT technologií představuje pro moderní komerční a veřejnoprávní instituce příležitost k neustálému rozvoji a zefektivňování. My pomáháme našim klientům dělat zodpovědná rozhodnutí a snižovat riziko při počátečním plánování, vyhodnocování a také při realizaci investic.

Otevřete nové business příležitosti

Vývoj a integrace chytrých aplikací

Dodáváme efektivní portálové, mobilní a backoffice řešení. Při vývoji používáme také open-source nástroje. Našim klientům pomáháme snižovat také time-to-market a celkové náklady na vlastnictví business software.

Štěstí stojí při připravených

Kybernetická bezpečnost na prvním místě

Povinností výkonného managementu je ochránit svou firmu, zaměstnance a partnery před zneužitím, zcizením nebo prozrazením citlivých dat! Pro organizace státní správy a samosprávy a pro některé komerční subjekty je tato povinnost daná zákonem o kybernetické bezpečnosti. Provádíme poradenské činnosti týkající se legislativních podmínek, organizačních a technických opatření vztažených k ochraně dat a zákonu o kybernetické bezpečnosti.

Dnes objednáte, dnes používáte

MS Dynamics 365 - podnikový systém ihned k dispozici

Zapomeňte na měsíce instalace, implementace, ladění a odstraňování chyb v software! Požadujte plnou podporu pro Váš business již dnes? Funkce Microsoft Dynamics 365 jsou dostupné ihned! Stačí si naklikat to, co potřebujete. Dodáváme podporu a vyvíjíme zakázková řešení v MS Dynamics Nav a Ax (Business Central a 365).