Conceptica s.r.o. Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 +420 777 865 290
Stojíme za našimi klienty, aby mohli analyzovat, plánovat a akcelerovat své podnikání prostřednictvím DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE. Poskytujeme důslednou klientskou péči na základě vysoké hodnoty a bezpečného přístupu.

Plánování a řízení digitální transformace

Ve světě moderního podnikání a veřejných institucí již nejde jen o implementaci ICT. Jde o vytvoření nových business strategií a plánů, založených na příchodu nových technologií za účelem porozumění klientům a zlepšení služeb. Budoucí úspěch bude založen na současných rozhodnutích ohledně integrace umělé inteligence, velkých dat, distribuovaných internetových systémů (IoT) do business modelu organizace.

Nastavení a přizpůsobení DevOps

Pro výhry v dnešní rychlém digitální světě musí business udržet stabilitu a spolehlivost a zároveň urychlit tempo změn a inovací. Přístup DevOps, jeho nástroje a procesy mění způsob jak rychle a spolehlivě jsou nové aplikace a funkčnosti uváděny do produkčního života za účelem zvýšení konkurenční výhody. Ve světě DevOps se komunikace mezi ICT a businessem napřimuje a zkvalitňuje. A nakonec DevOps za stejné peníze přinesou mnohem více užitku a stanou se motorem Digitální transformace.

Vybudování a podpora kybernetické odolnosti

Současné kybernetické hrozby jsou stále závažnější pro udržení kontinuity podnikání a ovlivňují všechny podnikové činnosti v digitalizovaném světě. Vybudování a posílení kybernetické odolnosti je průběžný proces nastavování cílů a provádění periodických hodnocení. Je nezbytné rozhodovat s ohledem na snížení procesního a kybernetického rizika a současně udržet náklady na únosné hladině. Kybernetická odolnost je základ pro Digitální transformaci a udržitelnost businessu.

  • Text Hover
  • Text Hover