Připravili jsme projekt inteigentního kamerového systému ve škole Generála Janouška na Praze 14

02-zs-generala-janouska-hriste-chytra-kamera.jpg

V roce 2021 jsme připravili koncepci pilotního projektu zajištění bezpečnosti pro školu Generála Janouška postaveného na implementace "chytrého" kamerového systému. Základem bylo umístění 16 inteligentních kamer na exponovaná místa a zajištění jejich provozu a správných procesů eskalačních mechanismů. Předmětem našich konzultací byly nejen technické a bezpečnostní analýzy. ale i procesní a právní rámec včetně GDPR.

Praha 14 dostala na základě naší dokumentace grant hlavního města Prahy v oblasti SmartCity, kterým byly všechny náklady na pořízení kamerového systému pokryty. Dále bylo na základě naší dokumentace vypsáno výběrové řízení a vybraný dodavatel navržené řešení dodal. Během projektu jsme dodali služby technického dozoru a dalšího poradenství, podporu schvalování z hlediska GDPR a komunikace s bezpečnostní agenturou a Policí ČR. Podle všech dostupných informací se jedná o první inteligentní kamerový systém ve školském zařízení v ČR.

Inteligentní funkce systému byly navrženy na základě bezpečnostní analýzy. Funkce byly v rámci dodávky pečlivě testovány, jinak by dodavtele nemohl dokončít dodávku. Jedná se o tyto schopnosti:

  • pohyb osob v prostoru a v daném časovém okně,
  • změna směru toku a rychlosti pohybu osob,
  • narušení perimetru – překročení předdefinovaného prostoru či vkročení do předdefinovaného prostoru,
  • opuštění prostoru nepovoleným způsobem (např. přelezení plotu směrem ven – obousměrný perimetr),
  • výskyt osoby poblíž zájmové oblasti po delší časový úsek,
  • zanechání podezřelých objektů ve vytipovaných prostorech,
  • detekce pádu osoby,
  • detekce shlukování osob,
  • detekce palné zbraně,
  • detekce odlišného pohybu oproti pohybu v dané lokalitě očekávaného.

Blogy

Je zobrazeno 1 - 4 položek z celkového počtu 10.